IATA code tax: BXI | Boundiali, Boundiali, Cote D'Ivoire (Ivory Coast)

BXI | Boundiali, Boundiali, Cote D’Ivoire (Ivory Coast)

BXI | Boundiali, Boundiali, Cote D’Ivoire (Ivory Coast)